Klausimas raštu E-5296/09 pateikė David Martin (S&D) Komisijai. ES pasirašytinos tarptautinės sutartys