Sutartis dėl Konstitucijos Europai - III DALIS – SĄJUNGOS POLITIKA IR JOS FUNKCIONAVIMAS - III ANTRAŠTINĖ DALIS – VIDAUS POLITIKA IR VEIKSMAI - II SKYRIUS – EKONOMINĖ IR PINIGŲ POLITIKA - 5 skirsnis – Pereinamojo laikotarpio nuostatos - III-201 straipsnis