Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1774 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Unie van sperma van varkens is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7644) (Voor de EER relevante tekst)