A Bizottság (EU) 2019/1774 végrehajtási határozata (2019. október 23.) a 2012/137/EU határozat I. mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a házi sertés spermája Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy azok részei jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 7644. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)