Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1774 annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, päätöksen 2012/137/EU liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan sisällyttämiseksi luetteloon niistä kolmansista maista ja niiden osista, joista siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7644) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)