Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1774 af 23. oktober 2019 om ændring af bilag I til afgørelse 2012/137/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på listen over tredjelande eller dele deraf, hvorfra det er tilladt at indføre ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2019) 7644) (EØS-relevant tekst)