2004 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1365/2004, nustatantis intervencijai skirtų žaliavinių ryžių kiekių suteikimo koeficientą 2003–2004 prekybos metų 3 daliai