Projektas EB ir ELPA bendrojo tranzito Jungtinio Komiteto Sprendimas NR. 5/2005 dėl Rumunijai adresuoto kvietimo prisijungti prie 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros - Bendrijos bendrosios pozicijos projektas - (pateiktas Komisijos)