2007/37/EB: 2007 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Ukrainos dvišalio susitarimo pasikeičiant laiškais, pratęsiančio ir iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais, pasirašymo ir laikino taikymo#Europos bendrijos ir Ukrainos, atstovaujamos Ukrainos vyriausybės, Susitarimas pasikeičiant laiškais, pratęsiantis ir iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais