Komisijos reglamentas (EB) Nr. 196/97 1997 m. sausio 31 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2184/96 dėl ryžių, kurių kilmės šalis yra Egiptas, importo iš Egipto į Bendriją taikymo taisykles