A Bizottság 781/2005/EK rendelete (2005. május 24.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)