General Química u.c./Komisija Ģenerāladvokāta Mazák secinājumi, sniegti 2010. gada 14.septembrī. # General Química SA un citi pret Eiropas Komisiju. # Apelācija - Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Gumijas ķīmisko piedevu nozare - Lēmums, ar ko tiek konstatēts EKL 81. panta noteikumu pārkāpums - Uzņēmumu grupa - Mātes sabiedrības solidāra atbildība par meitas sabiedrības izdarītu konkurences tiesību normu pārkāpumu - Koncerna mātes sabiedrības atzīšana par vainojamu. # Lieta C-90/09 P. TITJUR