Sejħa għall-proposti – ENT/CIP/09/E/N08S003 – Netwerk Ewropew ta’ Ambaxxaturi Intraprendituri Nisa