Kvietimas teikti paraiškas – ENT/CIP/09/E/N08S03 – Europos moterų verslo ambasadorių tinklas