Покана за представяне на предложения — ENT/CIP/09/E/N08S03 — Европейска мрежа на посланици за женското предприемачество