Kvietimas teikti paraiškas — DG EAC/14/08 — Bendradarbiavimo švietimo srityje programa (pramoninių šalių priemonė) — ES ir Australijos, Japonijos, Korėjos Respublikos ir Naujosios Zelandijos bendradarbiavimas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityje