2005 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 434/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą