2006/215/EB: 2006 m. kovo 15 d. Komisijos sprendimas, dėl aukšto rango ekspertų grupės, kuri Europos Komisijai teiks rekomendacijas dėl i2010 strategijos įgyvendinimo ir plėtojimo, sudarymo