Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui - Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos energetinis dialogas 2000–2004 m.