2004 08 03 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.3492 - EXEL / TIBBET & BRITTEN) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)