Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1394/2014 z  20. októbra 2014 , ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých pelagických druhov v juhozápadných vodách