Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2988/74 1974 m. lapkričio 26 d. dėl teisinių procedūrų ir sankcijų, taikomų pagal Europos ekonominės bendrijos taisykles dėl transporto ir konkurencijos, taikymo terminų