LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMAS NR. D1-201/4-128/3-170 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2001 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 438/268/266 „DĖL KURO IR DEGALŲ KOKYBĖS APLINKOSAUGINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO