KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Komisijos aiškinamasis komunikatas dėl apskaitos ir prudencinių taisyklių sistemų taikymo siekiant ES bankams sudaryti palankesnes skolinimo sąlygas Parama įmonėms ir namų ūkiams COVID-19 pandemijos metu