Galutinė ataskaita byloje COMP/M.5153 – Arsenal/DSP