2007 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1125/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą