Komisijos komunikatas - Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimas {SEC(2005) 336}