Klausimas raštu E-0541/05 Mario Borghezio (IND/DEM) Tarybai. Dėl griežtų priemonių valstybėse narėse, taikytinų žiaurioms ritualinėms islamo skerdynėms