2004/734/EB:2004 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo