1983 m. liepos 29 d. Komisijos Sprendimas dėl Australijos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo