A Bizottság határozata (1983. július 29.) a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított ausztráliai létesítmények jegyzékéről