83/384/EEZ: Odluka Komisije od 29. srpnja 1983. o popisu objekata u Australiji odobrenih za uvoz svježeg mesa u Zajednicu$