83/384/EØF: Kommissionens beslutning af 29. juli 1983 om listen over de virksomheder i Australien, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet