Byla T-396/09: 2012 m. birželio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vereniging Milieudefensie ir Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht prieš Komisiją (Aplinka — Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 — Valstybių narių pareiga saugoti ir gerinti aplinkos oro kokybę — Valstybei narei laikinai taikoma leidžianti nukrypti nuostata — Prašymas peržiūrėti vidaus tvarka — Atsisakymas — Individualiai taikoma priemonė — Galiojimas — Orhuso konvencija)