Klausimas raštu E-0352/05 Bart Staes (Verts/ALE) Komisijai. Dėl Bendrijos programos pagyvenusiems žmonėms