Klausimas raštu E-1526/06 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Dėl kovos su portugalų darbininkų išnaudojimu Nyderlanduose ir kitose šalyse