Sutartis dėl Konstitucijos Europai - III DALIS – SĄJUNGOS POLITIKA IR JOS FUNKCIONAVIMAS - VI ANTRAŠTINĖ DALIS – SĄJUNGOS FUNKCIONAVIMAS - I SKYRIUS – INSTITUCINĖS NUOSTATOS - 4 skirsnis – Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams taikomos bendrosios nuostatos - III-399 straipsnis