Klausimas raštu P-2503/04 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisijai. Dėl Júcar-Vinalopó vandens pralaidos projekto suderinamumo su Bendrijos teisės aktais ir Bendrijos finansinių išteklių skyrimo kriterijais