Sutartis dėl Konstitucijos Europai - I DALIS - VI ANTRAŠTINĖ DALIS – SĄJUNGOS DEMOKRATIJOS PRINCIPAI - I-50 straipsnis