Rakstisks jautājums E-0323/06 iesniedza Alyn Smith (Verts/ALE) Komisijai. Naftas pārkraušana starp kuģiem Fortas jūras līcī Skotijā