2005 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 702/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti