Europos sąjungos 2009 finansinių metų bendrasis biudzetas skaičiai