KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI dėl Stabilumo ir augimo pakte nustatytos bendrosios išvengimo sąlygos taikymo