Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew (preżentata mill-Kummissjoni b’mod konformi ma’ l-Artikolu 250 (2) tat-Trattat KE)