Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Sociālo fondu (iesniegusi Komisija saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu)