Muudetud ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfondi kohta (komisjoni esitatud EÜ asutamislepingu artikli 250 lõike 2 alusel)