Lieta C-354/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. jūnijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Birgit Förg/TUIfly GmbH