Sutartis dėl Konstitucijos Europai - I DALIS - VIII ANTRAŠTINĖ DALIS – SĄJUNGA IR JOS ARTIMIAUSI KAIMYNAI - I-57 straipsnis