2005/245/: 2005 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos konkrečios finansinės paramos 2005 metams Švedijos pateiktai kampilobakterija užsikrėtusių broilerių priežiūros programai (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 759)