Klausimas raštu E-2451/08 pateikė Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Neapmokestinamų prekių parduotuvių, esančių prie sausumos sienų su trečiosiomis šalimis, atleidimas nuo akcizo mokesčio